Úvodná stránka2020-06-10T15:15:18+00:00
 • 2 percenta 2020

Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici pomáha všetkým detským pacientom

Click edit button to change this code.

Prispejte 2%

Pomoc, ktorá Vás nebude stáť NIČ!

Vecný dar

Pomôcť nám môžete darovaním tovarov alebo služieb

Môže byť aj práca

Darujte nám pomoc vo forme služieb alebo tovarov.

Finančný dar

Darujte financie prevodom alebo vkladom

Zrealizovať ho môžte

na náš účet
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2909 8972
BIC (SWIFT): TATRSKBX

VIAMO dar

Darujte cez VIAMO aplikáciu
QR viamo

Darujte pohodlne kartou

Použite svoju platobnú kartu a prispejte jednoducho ...
Click edit button to change this code.

Najnovšie články

Odkazy

Tešíma ma, že som mohol pomôcť dobrej veci. Držte sa a veľa zdaru!
Michal, občan
Aj mojim málom som chcela pomôcť všetkým deťom, ktoré musia byť v nemocnici. Dúfam že im to spríjemní chvíle tam strávené 🙂
Eva, občan
Verím, že všetky vynaložené prostriedky prídu na úžitok 🙂
Maroš, občan

Vitajte v Klube priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici! Teší nás, že ste sa rozhodli pre návštevu našich stránok. Veríme, že tu nájdete informácie, ktoré vás zaujmú a ktoré ste hľadali. Ak by náhodou nie, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Aktivity, ktoré vyvíjame a činnosť, ktorou sa zaoberáme sú zamerané na Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica. Snažíme sa „zabojovať na viacerých frontoch“. Naša pomoc je smerovaná predovšetkým na detských pacientov – lebo nemocnica je tu práve nich, na samotnú nemocnicu a jej vybavenie – aby mohla aj naďalej poskytovať špičkové služby a výkony, a v neposlednom rade na zamestnancov – lebo bez nich by to nešlo. Riadime sa heslom, že všetko sa dá, a že kde je vôľa, tam je cesta. Vieme, že v nemocnici sú veci, ktoré je potrebné zmeniť, že všeličo by sa dalo urobiť ešte lepšie … A veríme, že sa to dá.

Vďaka ľuďom s rovnakým zmýšľaním, vďaka prispievateľom, anonymným darcom, partnerom, ľuďom i firmám, ktorí nám darovali 2% zo svojich daní, …. vďaka VÁM môžeme pokračovať v tom, v čo veríme. Môžeme pomôcť DFNsP BB a jej pacientom bez ohľadu na diagnózu, či zdravotný problém. Môžeme prispieť k tomu, aby zmenu pocítili všetky deti, ktoré do nemocnice prídu, aj ich rodičia.

Nech deti zabudnú, že sú v nemocnici

Občianske združenie Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici vzniklo ako nezisková organizácia v decembri v roku 2005 s cieľom aktívne podporovať rozvoj Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.

Činnosť združenia je zameraná na aktivity, ktoré nie sú zabezpečené a finančne kryté prostredníctvom štátnych inštitúcií. Snažíme sa finančne pomáhať pri spolufinancovaní stavebných úprav DFNsP BB, nákupe zdravotníckych pomôcok, prístrojov a tiež prevádzkových zariadení. Podieľame sa na ochrane zdravia pacientov zakúpením nevyhnutných špecializovaných prístrojov, na ďalšom vzdelávaní zamestnancov nemocnice a zlepšení prostredia, v ktorom sú umiestnené choré deti.

Finančne sme pomáhali pri vynovení priestorov čakární, špecializovaných ambulancií a pracovísk, kde bolo ročne vyšetrených v priemere viac ako 144 200 detí a na hospitalizáciu prijatých takmer 2 400 detských pacientov.

Chceme, aby sa tu deti a ich rodičia cítili lepšie ako v inej nemocnici. Aj s Vašou pomocou chceme vytvoriť našim detským pacientom krajšie a príjemnejšie prostredie, ktoré bude vplývať na zlepšenie ich psychického stavu počas vyšetrení a liečby.

Veríme, že spoločne dokážeme veľa!

Cieľom a predmetom činnosti združenia je:

 • ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
 • podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • pochopenie a riešenie problémov vážne chorých detí a mládeže v stredoslovenskom a širšom regióne
 • podpora rozvoja Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica

Činnosť združenia je zameraná na aktivity, ktoré nie sú zabezpečené a finančne kryté prostredníctvom štátnych inštitúcií tak, aby boli v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

Činnosť združenia, sledujúc stanovený cieľ, bude spočívať najmä:

 • v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte združenia vrátanie propagácie činnosti združenia
 • vo finančnom prispievaní na náklady spojené so zlepšovaním kvality života a prostredia, v ktorom sú umiestnené choré a hospitalizované deti
 • vo finančnom prispievaní a organizovaní kultúrnych a športových podujatí
 • vo vytváraní väzieb a vzťahov s inštitúciami
 • vo zvyšovaní úrovne vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu chorých mladistvých detí
 • v podpore odborného rastu lekárov, stredného zdravotníckeho personálu a špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými
 • vo vytváraní nových iniciatív v prospech detí a mladistvých a ich presadzovaní
 • v zlepšení a skvalitnení života detí a mladistvých s ochorením
 • v dosahovaní európskej úrovne starostlivosti o chorých pacientov
 • v oboznamovaní významných osobností politického, kultúrneho, spoločenského a podnikateľského prostredia s problémami chorých detí a mladistvých

Naši partneri

Login