Tlačivá

Si zamestnanec

Si podnikateľ

Si podnikateľ právnická osoba

O projekte

„Dáš to!“ je edukatívno – informačný projekt orientovaný na detských pacientov, aj ich rodičov. Cieľom je pripraviť dieťa / rodiča na lepšie zvládnutie náročných lekárskych zákrokov v celkovej anestézii, a to pomocou dobre zvolených informačných materiálov. V úvodnej fáze projektu plánujeme vytvoriť omaľovánky a komiks. Materiály musia byť tvorené s ohľadom na vek pacienta. Chceli by sme obsiahnuť vekovú kategóriu 3-7 rokov. Práve v tejto vekovej kategórii sa robí väčšina zákrokov s použitím celkovej anestézie. Eliminuje sa tým strach detí, ale zároveň sú vyšetrenia a zákroky jednoduchšie zvládnuteľné (napr. CT, MR vyšetrenia trvajú 20-30 min, počas ktorých musí pacient ležať bez pohybu; to deti v tomto veku v bdelom stave nedokážu). Veríme, že pomocou dobre zvolených informačných materiálov dokážeme odbúrať zbytočný stres, napätie, strach, … a to tak u detí, ako aj u ich rodičov. Pripravený rodič poskytne náležitú súčinnosť lekárom aj ostatným zdravotníkom a nasledujúca „spolupráca“ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je oveľa jednoduchšia. Informácie o anestézii sú v súčasnosti podávané na príjmovej anestéziologickej ambulancii, a to je neskoro. Vytvorené materiály „otestujeme“ v podmienkach Detskej nemocnice v Banskej Bystrici a ich finálnu podobu chceme poskytnúť všetkým detským nemocniciam a detským oddeleniam na Slovensku aj v Čechách. Ide o naše deti a to bez rozdielu. Tu sa to však nekončí. Projekt ako taký má nekonečné množstvo variácií a možností. Nasledovať môže aplikácia, virtuálna nemocnica, kvíz, hudobný klip, animovaný film / seriál atď. Materiály môžu byť cielene vytvárané na jednotlivé zákroky – predoperačné vyšetrenie, odbery krvi, výtery, sono, MR, CT, atď. Jednotlivé materiály môžu byť variované v hmotnej aj elektronickej podobe, zdieľané prostredníctvom internetu a sociálnych sietí, ako aj distribuované v tlačenej podobe do nemocníc, ale aj do škôlok, škôl, … Možností je naozaj veľa a práce na niekoľko rokov až desaťročí. Treba však začať s nohami na zemi.

Poďte do toho s nami. Vaše 2% sú vstupenkou a zároveň palivom. Pomoc predsa nemusí stáť veľa.
DÁME TO!

Poukázanie 2% alebo 3% z dane

 • IČO/SID: 42002150
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno/názov: Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici
 • Adresa: Nám. L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica
(jedného zamestnávateľa, ktorého požiadali o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu)

 Do 15.02.2020požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 1. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Vyplňte Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Nebude tam uvedená poukázaná suma.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad.

Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

 1. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 1. Minimálna výška sumy, ktorú chcete poukázať v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
 3. 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
 4. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 5. daňovom priznaní pre fyzické osobysú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa.
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Nebude tam uvedená poukázaná suma.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie.
 8. odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 9. ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na daňový úrad.

Adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 1. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je ajPotvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  POZOR:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 8. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.