Vďaka všetkým, ktorí si na nás spomenuli a venovali nám svoje 2% z odvedených daní sme Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica odovzdali sumu 6.147,04 €. Ďakujeme vám!

20140924_104234