Občianske združenie Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici v spolupráci so Základnou umeleckou školou J. Cikkera v Banskej Bystrici a Rotary klubom Banská Bystrica zorganizovalo benefičný koncert spojený s verejnou zbierkou za účelom získania finančných prostriedkov na ochranu a podporu zdravia pacientov v „našej“ nemocnici. Verejná zbierka bola v súlade s Rozhodnutím o povolení verejnej zbierky, č. OvU-BB-OVVS4-2013/08553, zo dňa 06.05.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2013.

Benefičný koncert sa konal 9.6.2013 v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Moderátorkou podujatia bola Mariana Kovačechová a v pestrom hudobnom programe účinkoval Komorný sláčikový orchester ZUŠ Jána Cikkera pod vedením Jozefa Farkaša a Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto s dirigentom Martinom Kaššom.

Hrubý výnos verejnej zbierky bol : 629,14 EUR.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohto milého podujatia s jediným cieľom „Pomôcť a spríjemniť prostredie všetkým detským pacientom v nemocnici“.