Pri súčasných možnostiach fyzikálnej liečby výrazne chýbal bezkontaktný prístroj. Dôvodom je jednak závažnosť ochorení, pri ktorých nie je možný priamy kontakt s pokožkou, jednak vek detí s výraznou bojazlivosťou a nemožnosťou fixácie na tele.

Prístroj, ktorý sme zakúpili s finančnou podporu Nadácie Slovenskej sporiteľne je určený na podávanie distančnej elektroliečby a bude sa využívať v celej škále pohybových ochorení neurologického, ortopedického a traumatologického charakteru. Vylúči sa priamy kontakt s pacientom. Z určitej vzdialenosti prechádzajú liečebné prúdy aj cez tkaniny (napr. obväzy, šaty).