Z prijatého finančného daru od spoločnosti profine Austria GmbH, systém TROCAL a KBE, a taktiež zo získaného podielu 2% dane za r. 2011, sme do DFNsP Banská Bystrica zakúpili prístroj – elektrická stimulácia pre korekciu anorektálnej malformácie s príslušenstvom. Za necelé 4 mesiace bol na Kliniky detskej chirurgie 11-krát použitý na overenie prítomnosti svalov – zvieračov konečníka u detí, ktoré nemajú vyvinutý zadoček. Pri tejto diagnóze je nutné „vytvoriť“ nový – za účelom uloženia konečníka. Svaly zvieračov sú zodpovedné za udržanie stolice. Toto zariadenie pomôže hlavne tým najmenším – deťom po narodení – ktoré nemajú uvedené svaly dostatočne vyvinuté. Ako jediní na Slovensku dokážu lekári – chirurgovia na Klinike detskej chirurgie DFNsP BB – prostredníctvom neho vykonávať aj vysoko špecializovanú plastickú operáciu spomínaných svalov. Prístroj sa využíva napr. aj pri plastických operáciách na krku – lymphangiomy, kde sa pri odstraňovaní overuje inervácia tak, aby nedošlo k porušeniu nervov tváre. K dnešnému dňu sa takýto prístroj aj vďaka vám nachádza na Slovensku len v našej nemocnici