Pani Valéria J. z Lopeja, pani Viera K., p. Alena Drienovská, Ing. Pavel Dekrét, p. Marián P. z Banskej Bystrice, p. Ľuboš Maruniak z Banskej Štiavnice, p. Jozef Lapin s rodinou zo Zvolena a p. Ing. Mariana Kubičková zo Slovenskej Ľupče, MIROMAX, s.r.o. z Banskej Bystrice, Nadácia Tatra banka Bratislava a iní nemenovaní sponzori prispeli svojou finančnou pomocou k rozvoju nemocnice. Prostredníctvom ich príspevkov sme mohli pre pneumologickú ambulanciu zakúpiť multifunkčné zariadenie, stolový ventilátor a MP3 prehrávač; II. Detská klinika a rehabilitačná telocvičňa boli vybavené modernými zvlhčovačmi vzduchu, na Úsek kojencov a batoliat sa zakúpila chladnička na skladovanie liekov, televízor, mikrovlnná rúra a na II. Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny sa zakúpila infúzna pumpa, ktorou sa dávkuje výživa pre pacientov.

Vybaviť II. Detskú kliniku infúznymi stojanmi, pulzným oximetrom, volumetrickými infúznymi pumpami a lineárnym dávkovačom sa nám podarilo vďaka finančným darom od spoločnosti APP, s.r.o., Bratislava, GINDL – AM, s.r.o., Banská Bystrica, Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča, SHP Harmanec, a.s., Harmanec. Prostredníctvom týchto novozakúpených zariadení skvalitníme a zvýšime bezpečnosť podávania vnútrožilových liečiv a infúznych roztokov detským pacientom na úsekoch Batoliat, Kojencov a Veľkých detí.