Kolektív Základnej školy pri DFNsP Banská Bystrica a Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica sa podieľali na spolupráci pri organizovaní Medzinárodného dňa detí 2008 pre pacientov DFNsP BB. Prostredníctvom finančného príspevku vznikla nová možnosť rozšíriť projekt „Hudobná knižnica“, prostredníctvom ktorého sa deti mohli obohatiť o nové možnosti „čítania“ dobrodružných i romantických príbehov a rozprávok prostredníctvom DVD tzv. knihy na počúvanie.