Občianske združenie zakúpilo vďaka finančnej podpore Nadácie SPP kardiologický ultrazvukový prístroj premium triedy pre špecializovanú pediatrickú kardiologickú ambulanciu v DFNsP BB. Prístroj bol nemocnici odovzdaný 28.03.2012 a do konca roku 2012 bolo na ňom vyšetrených 755 detských pacientov a 56 tehotných mamičiek za účelom prenatálneho vyšetrenia. Využitý bol aj pacientmi hospitalizovanými v tejto nemocnici v kritickom stave na ARO (anestéziologicko – resustitačnom oddelení). Prístrojom sa realizuje aj diagnostika bezprostredne po kardiochirurgických operáciách, ale aj v dlhšom časovom odstupe po nich. V sledovaní sú aj detskí pacienti po transplantácií srdiečka a dve detipo implantácii umelej chlopne.

Na základe pravidelných a bežných lekárskych prehliadok a nálezov získaných týmto prístrojom bolo do Detského kardiocentra objednaných minimálne osem pacientov na katetrizačné alebo operačné riešenie. Prístrojom sa taktiež sledujú zmeny disfunkcie srdca pri a po chemoterapii, a zmeny v súvislosti s maligným ochorením, ako aj pri infekčných komplikáciách v rámci ARO. Taktiež extrémne zaťažení pacienti (športovci) sú týmto prístrojom pravidelne sledovaní.

Nový prístroj je prirodzene kvalitnejší ako prístroj používaný do jeho zakúpenia. Má výborne fungujúce všetky modality, ktoré sú potrebné na echokardiologické vyšetrenia. Značne zefektívnil prácu a kvalitu zobrazenia sledovaných orgánov. Ovládanie prístroja je softwarovo spracované na intuitívne ovládanie a veľmi pohodlné. Vďaka včasnej a presnej diagnostike je využívaný denne aj pri urgentných vyšetreniach.