Koncom júla nám pani Kristína Krnová z Banskej Bystrice priniesla knižky, ktoré vytriedila po svojich deťoch. Knižky uložíme do pripravovanej „knižnice“ v čakárni polikliniky, aby si ich mohli prečítať najmä deti čakajúce na vyšetrenie a spríjemniť si tak dlhé chvíle. Veľmi pekne ďakujeme!

knizky2016