Netradičnú spoluprácu sme zahájili s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová. Jednou z mnohých foriem zamestnávania odsúdených v ÚVTOS v Kráľovej v Banskej Bystrici je výrobná a záujmová činnosť. Odsúdení počas výkonu trestu, okrem iného, vyrábajú rozličné výrobky z dreva.

Na základe dohody s vedením Ústavu a občianskeho združenia Klub priateľov Detskej nemocnice sa rozbehol projekt „Odsúdení deťom“, prostredníctvom ktorého sa skrášlia priestory izieb a čakární v DFNsP BB. Po zoznámení s možnosťami Ústavu a potrebami DFNsP BB sme sa dohodli na tom, že vyhovujúcou šancou ako prezentovať pracovnú a záujmovú činnosť odsúdených bude výroba detského nábytku z masívneho dreva.

Samotná umelecká tvorba bude zastúpená olejomaľbami od viacerých autorov, ktorí svoje nadanie a vzťah k deťom „odovzdajú“ na plátno. Za necelé 3 mesiace sa naše deti dočkali krásneho výsledku. Detský nábytok zdobí 3 čakárne a celkom 30 obrazov s detskými rozprávkovými motívmi skrášľuje chodby v celej DFNsP BB. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová prostredníctvom svojich odsúdených vyrobil detské stolíky, stoličky a odkladacie bedničky na hračky, ale aj obrázky. Dohodli sme sa, že v takejto netradičnej spolupráci budeme pokračovať ďalej ….