Vďaka daru nášho OZ disponuje Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie špeciálnym zariadením Redcord® system, ktoré sa využíva na nácvik vzpriamenia a zlepšenie držania tela u detí s ťažkými diagnózami a poruchami mobility, ktoré to inak bez pomoci nedokážu.

Na II. Detskú kliniku a Kliniku detskej chirurgie za sa pribudli 2 vertikalizačné lôžka, ktoré budú používané pri rehabilitácii imobilných pacientov počas hospitalizácie na klinikách.

Redcord® system sa využíva u detí, ktoré sa nedostali ďalej vo svojom psychomotorickom vývoji  pre nedostatočnú vzpriamovaciu schopnosť tela, čiže sa nedostali do stoja, resp. chôdze. Hovoríme o pacientoch s diagnózami ako detská mozgová obrna, skolióza, či chybné držanie tela. Terapia týchto diagnóz je náročná. Redcord® system umožňuje nácvik vzpriamenia a zlepšenia celkového držania tela, ktoré takéto deti bez pomoci nedokážu. Ide o časovo náročnú, ale veľmi pozitívne vnímanú terapiu, ktorá umožňuje týmto pacientom posun vpred.

Vertikalizačné lôžko umožňuje dosiahnuť rôzne stupne vertikálnej polohy u imobilných pacientov. Títo sú často pripútaní na lôžka dlhé obdobie. Polohovanie má okrem vplyvu na celkové zlepšenie všetkých funkcií orgánov pozitívny vplyv aj na psychický stav týchto detí. Malý pacient sa môže dostať z horizontálnej do vertikálnej polohy aj napriek imobilite. Týmto má umožnenú lepšiu komunikáciu s okolím, či už vizuálnu, sluchovú alebo verbálnu a cíti sa, akoby samostatne stál, i keď mu to jeho momentálny zdravotný stav nedovoľuje.

Obe tieto zariadenia sme darovali nemocnici vďaka grantu od PSS, a.s., ktorý sa nám podarilo získať. Ďakujeme PSS, že nám pomáhate pomáhať!