U nás sa už zvianocieva 😀
Za krásne, ozajstné, živé a voňavé jedličky ďakujeme spoločnosti Nordmander, ktorá nám ich opätovne darovala. Deti majú v nemocnici celkovo 8 stromčekov, z toho 6 živých, a my veríme, že aj vďaka nim bude pobyt u nás príjemnejší.
Väčšinu ozdôb si vyrobili deti s pomocou pani učiteliek a vychovávateliek. Celkovú výzdobu zabezpečila naša nemocničná škola. Ďakujeme za všetko!

20161212_104937 20161212_105038 20161212_105050 20161212_105204 20161212_110214 20161212_110421 20161212_110600 20161212_111910