Oftalmoskop, retinoskop, elektrický stolík a servis pacientskeho spínača pre perimeter – toto všetko sme mohli zakúpiť pre očnú ambulanciu v našej nemocnici vďaka darom od manželov Krajčovicovcom, vojakov z Opravovne špeciálnej techniky PVO, VÚ 8009 a výnosom z projektov „Fun rádio pre deti v nemocniciach“ a „Urobte deťom radosť 2x“ v spolupráci s JT Nutrition.
Všetko je už na ambulancii, takže vyšetrenia detí budú opäť jednoduchšie a kvalitnejšie

Tešíme sa a darcom opätovne ďakujeme!

 

oftalmoskop  retinoskop  el-stolik