Vďaka dobročinným príspevkom hostí tohtoročného jubilejného 15. Plesu v opere si 4 kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny prerozdelili krásnu sumu 220 755 €. Každá z nich tak dostala finančnú pomoc vo výške viac ako 55 000 €, ktorá putovala na zlepšenie prístrojového vybavenia skvalitňujúceho liečbu detských pacientov.

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica je jedným zo štyroch takýchto špecializovaných zariadení na Slovensku, ktoré každodenne zachraňujú detské životy.

Prostredníctvom Klubu priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici sa táto výnimočná suma  z príspevkov hostí Plesu v opere dostala do nemocnice. Z daru bol zakúpený nový pľúcny ventilátor, investovali sme aj do vylepšenia podobného prístroja, ktorý sa už na klinike nachádza a zakúpili sme tiež polohovateľné rehabilitačné kreslo.

Pľúcny ventilátor je prístroj, ktorý v prípade poruchy až zlyhania dýchania nahrádza pľúca malého pacienta. Napojenie naň je tak v kritických situáciách životne dôležité. Naša klinika v súčasnosti využíva sedem pľúcnych ventilátorov. Vzhľadom k vysokému počtu pacientov prístroje pomáhajú nepretržite, takmer 365 dní v roku. Často sa stáva, že po zvládnutí kritického stavu u jedného dieťaťa sa na rovnaký prístroj ešte v ten deň napojí ďalšie dieťa.

Všetkým zainteresovaným patrí naše úprimné poďakovanie za to, že pracovisko II. KPAIM SZU je bohatšie o ten najmodernejší pľúcny ventilátor, aký je momentálne k dispozícii, a že vďaka nemu môžu pomôcť ďalším deťom.

Evita_1 Evita_2 kreslo