V rámci snahy o humanizáciu a socializáciu prostredia nemocnice sa nám podarilo zriadiť WiFi pripojenie na internet. Toto je obmedzené na priestor budovy DFNsP BB na Nám. L. Svobodu 4 v Banskej Bystrici. WiFi sa stalo moderným spoločníkom detských pacientov.

Veríme, že sa nám aj týmto spôsobom podarilo spríjemniť im pobyt v nemocnici. Prostredníctvom tohto bezkáblového spojenia sme im zabezpečili neobmedzenú komunikáciu s vonkajším svetom, rodičmi a priateľmi.