Pre DFNsP BB sme zo získaného podielu 2% dane z príjmov v r. 2011 zakúpili pre II. Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny perfúzory a dokovacie stanice s príslušenstvom, pre II. Detskú kliniku digitálny EKG rekordér, testový súbor – diagnostická pomôcka pre psychiatriu – WISC-III, knižnicu, odbornú literatúru, pomôcky pre fyzioterapiu (kmitacia tyč, penové loptičky, balančné lopty), skrinky na lieky a zdravotnícky materiál.

V r. 2011 zorganizoval Klub priateľov DFN za pomoci špecializovaných lekárov z DFNsP BB a za podpory Nadačného fondu Slovak Telecom, a.s. a Nadácie Pontis v dňoch 16., 17. a 21. mája 2011 projekt „Vzdelávanie v záujme zlepšenia starostlivosti o detských pacientov“. Odzneli odborné prednášky pre rodičov a budúcich rodičov v Diecéznom centre pre rodinu v Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici. Prednášky a diskusie sa týkali týchto tém: Úloha rodičov pri psychomotorickom vývine dieťaťa, Domáca liečba detí, Pohybový vývin dieťaťa v 1. roku života, Výživa v batolivom veku, Najčastejšie úrazy v detskom veku, Praktické rady pri dojčení. Výsledkom tohto projektu, okrem poskytovania odborných informácií, bolo aj zakúpenie odbornej literatúry a dovybavenie knižnice DFNsP BB za účelom vzdelávania zamestnancov v oblasti pediatrie, chirurgie a rehabilitácie.

Pre DFNsP BB sme zo získaného podielu 2% dane z príjmov v r. 2010 zakúpili pre II. Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny bezkontaktné teplomery, infúznu pumpu a stojany, pre II. Detskú kliniku výbavu kuchynky, uzamykateľné skrinky na lieky, zvlhčovače vzduchu a digitálny EKG rekordér. Za účelom vzdelávania zamestnancov DFNsP BB sme naplánovali projekt súvisiaci so zakúpením novej odbornej literatúry a rozšírením knižnice. Zároveň sme prispeli na nákup broncho-fibroskopického prístroja do špecializovanej pneumologickej ambulancie, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov z celého Banskobystrického kraja.

Pre DFNsP BB sme zo získaného podielu 2% dane z príjmov v r. 2009 zakúpili pre II. Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny 4 ks perfúzorov s príslušenstvom, monitor Vigileo, pre II. Detskú kliniku kojeneckú váhu, teplomery a osobnú váhu, pre Oddelenie detskej chirurgie operačnú vŕtačku Colibri s príslušenstvom.