Mirka Škutová, 17- ročná bývalá pacientka DFNsP BB sa podujala zorganizovať so spolužiačkou Barborkou Ondrejkovou zbierku hračiekvýtvarných pomôcok, prostredníctvom ktorých sa rozšírila Kreatívna dielňa v Základnej škole v našej nemocnici. Pod jej vedením sa zbierky zúčastnili žiaci Gymnázia v Ružomberku vo veku od 10 do 18 rokov. Odovzdanie zbierky sa udialo so šľachetnou podporou riaditeľa školy RNDr. Miroslava Nociara, pani profesorky Blanky Boháčovej, profesorky Tomajkovej a profesora Atola. Veríme, že takáto milá spolupráca nie je posledná.