Aktuálne

Home/Aktuálne

Hračky pre najmenších

Hrkálky, hryzátka, gumené knižky, farebné hrazdičky ... na chirurgiu a pediatriu sme v decembri darovali hračky pre najmenších pacientov. Aj oni si zaslúžia našu pozornosť ... tak ako všetky ostatné deti v nemocnici. Zakúpili sme tiež koberec do neurologickej ambulancie, aby mohli deti pri vyšetrení stáť a chodiť po príjemnom povrchu, nie po podlahe pokrytej [...]

Hračky pre najmenších2020-02-19T15:25:40+00:00

WiFi pripojenie

V rámci snahy o humanizáciu a socializáciu prostredia nemocnice sa nám podarilo zriadiť WiFi pripojenie na internet. Toto je obmedzené na priestor budovy DFNsP BB na Nám. L. Svobodu 4 v Banskej Bystrici. WiFi sa stalo moderným spoločníkom detských pacientov. Veríme, že sa nám aj týmto spôsobom podarilo spríjemniť im pobyt v nemocnici. Prostredníctvom tohto bezkáblového [...]

WiFi pripojenie2016-03-29T14:43:43+00:00

Benefičný koncert pre DFNsP BB

Občianske združenie Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici v spolupráci so Základnou umeleckou školou J. Cikkera v Banskej Bystrici a Rotary klubom Banská Bystrica zorganizovalo benefičný koncert spojený s verejnou zbierkou za účelom získania finančných prostriedkov na ochranu a podporu zdravia pacientov v „našej“ nemocnici. Verejná zbierka bola v súlade s Rozhodnutím o povolení [...]

Benefičný koncert pre DFNsP BB2016-02-27T22:01:30+00:00

Kardiologický ultrazvukový prístroj

Občianske združenie zakúpilo vďaka finančnej podpore Nadácie SPP kardiologický ultrazvukový prístroj premium triedy pre špecializovanú pediatrickú kardiologickú ambulanciu v DFNsP BB. Prístroj bol nemocnici odovzdaný 28.03.2012 a do konca roku 2012 bolo na ňom vyšetrených 755 detských pacientov a 56 tehotných mamičiek za účelom prenatálneho vyšetrenia. Využitý bol aj pacientmi hospitalizovanými v tejto nemocnici v [...]

Kardiologický ultrazvukový prístroj2020-02-19T15:25:40+00:00

Zakúpenie rôzneho vybavenia

Pre DFNsP BB sme zo získaného podielu 2% dane z príjmov v r. 2011 zakúpili pre II. Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny perfúzory a dokovacie stanice s príslušenstvom, pre II. Detskú kliniku digitálny EKG rekordér, testový súbor - diagnostická pomôcka pre psychiatriu - WISC-III, knižnicu, odbornú literatúru, pomôcky pre fyzioterapiu (kmitacia tyč, penové loptičky, [...]

Zakúpenie rôzneho vybavenia2016-02-27T22:24:13+00:00

Elektrická stimulácia pre korekciu anorektálnej malformácie

Z prijatého finančného daru od spoločnosti profine Austria GmbH, systém TROCAL a KBE, a taktiež zo získaného podielu 2% dane za r. 2011, sme do DFNsP Banská Bystrica zakúpili prístroj – elektrická stimulácia pre korekciu anorektálnej malformácie s príslušenstvom. Za necelé 4 mesiace bol na Kliniky detskej chirurgie 11-krát použitý na overenie prítomnosti svalov – [...]

Elektrická stimulácia pre korekciu anorektálnej malformácie2016-02-27T22:09:49+00:00

Okuliarové rámy pre deti zo sociálne slabších rodín

Od spoločnosti Rodenstock Slovensko, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica, ktorá sa zaoberá predajom značkových okuliarových rámov a okuliarových šošoviek pre optiky na Slovensku sme výhodne zakúpili vyradené funkčné rámiky, ktoré poskytujeme od januára 2012 deťom zo sociálne slabších rodín v očnej ambulancii v DFNsP Banská Bystrica na I. posch.

Okuliarové rámy pre deti zo sociálne slabších rodín2016-02-27T22:04:16+00:00

Detské kútiky v čakárňach

Detské kútiky v čakárňach DFNsP BB sa nám podarilo zariadiť vďaka finančnému príspevku zamestnancov spoločnosti Evonik Fermas, s.r.o. so sídlom Slovenská Ľupča, ktorí takto podporili projekt „Hodina deťom“. Zakúpili sme preliezky, domček, nafukovacie detské centrum, rôzne tvorivé hračky, detskú stoličku, piknikové stoličky s dáždnikom a rôzne iné prekvapenia nielen pre tých najmenších. Veľmi pekne im [...]

Detské kútiky v čakárňach2016-02-27T22:07:19+00:00

Vzdelávanie modernou formou – e Learning

Verejné obstarávanie, Výzva k podlimitnej zákazke zadávanej v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) bod 2 postupom podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na predmet Vzdelávanie modernou formou - e Learning. Úspešným a víťazným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stala spoločnosť ICZ Slovakia, a.s. Trenčín. Občianske združenie Klub [...]

Vzdelávanie modernou formou – e Learning2020-02-19T15:25:40+00:00

Odsúdení deťom

Netradičnú spoluprácu sme zahájili s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová. Jednou z mnohých foriem zamestnávania odsúdených v ÚVTOS v Kráľovej v Banskej Bystrici je výrobná a záujmová činnosť. Odsúdení počas výkonu trestu, okrem iného, vyrábajú rozličné výrobky z dreva. Na základe dohody s vedením Ústavu a občianskeho združenia Klub priateľov [...]

Odsúdení deťom2016-02-27T22:44:06+00:00

Login