Aktuálne

Home/Aktuálne

Zbierka hračiek

Mirka Škutová, 17- ročná bývalá pacientka DFNsP BB sa podujala zorganizovať so spolužiačkou Barborkou Ondrejkovou zbierku hračiek a výtvarných pomôcok, prostredníctvom ktorých sa rozšírila Kreatívna dielňa v Základnej škole v našej nemocnici. Pod jej vedením sa zbierky zúčastnili žiaci Gymnázia v Ružomberku vo veku od 10 do 18 rokov. Odovzdanie zbierky sa udialo so šľachetnou podporou [...]

Zbierka hračiek2016-02-27T22:46:28+00:00

Hudobná knižnica

Kolektív Základnej školy pri DFNsP Banská Bystrica a Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica sa podieľali na spolupráci pri organizovaní Medzinárodného dňa detí 2008 pre pacientov DFNsP BB. Prostredníctvom finančného príspevku vznikla nová možnosť rozšíriť projekt „Hudobná knižnica“, prostredníctvom ktorého sa deti mohli obohatiť o nové možnosti „čítania“ dobrodružných i romantických príbehov a rozprávok prostredníctvom [...]

Hudobná knižnica2016-02-27T22:21:41+00:00

Finančná pomoc

Pani Valéria J. z Lopeja, pani Viera K., p. Alena Drienovská, Ing. Pavel Dekrét, p. Marián P. z Banskej Bystrice, p. Ľuboš Maruniak z Banskej Štiavnice, p. Jozef Lapin s rodinou zo Zvolena a p. Ing. Mariana Kubičková zo Slovenskej Ľupče, MIROMAX, s.r.o. z Banskej Bystrice, Nadácia Tatra banka Bratislava a iní nemenovaní sponzori prispeli [...]

Finančná pomoc2016-02-27T22:28:21+00:00

Finančná zbierka

V predvianočnom období roku 2006 sa v kaviarni POSITIVO café na Dolnej ulici 9 v Banskej Bystrici konala pravidelná finančná zbierka. Jej účelom bolo prispieť na nákup zdravotníckych pomôcok a zdravotníckej techniky pre detských pacientov. Výťažok bol skutočne milo prekvapujúci. Za necelých 5 týždňov sa nazbieralo viac ako 30.000 Sk. Z týchto finančných prostriedkov bolo [...]

Finančná zbierka2016-02-27T22:15:21+00:00

Bezkontaktný prístroj na podávanie distančnej elektroliečby

Pri súčasných možnostiach fyzikálnej liečby výrazne chýbal bezkontaktný prístroj. Dôvodom je jednak závažnosť ochorení, pri ktorých nie je možný priamy kontakt s pokožkou, jednak vek detí s výraznou bojazlivosťou a nemožnosťou fixácie na tele. Prístroj, ktorý sme zakúpili s finančnou podporu Nadácie Slovenskej sporiteľne je určený na podávanie distančnej elektroliečby a bude sa využívať v celej [...]

Bezkontaktný prístroj na podávanie distančnej elektroliečby2016-02-27T22:50:40+00:00

Pomoc chorým deťom

Občianske združenie Klub priateľov Detskej nemocnice a Nadácia Tatra banka sa dohodli zrealizovať spoločný projekt pod názvom „Pomoc chorým deťom“. Napriek tomu, že hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banka je podpora zvyšovania kvality vzdelávania, s cieľom pomôcť v oblasti zdravia a zdravotnej prevencie svojou účasťou podporili prostredníctvom grantového programu aj pacientov našej nemocnice. [...]

Pomoc chorým deťom2016-02-27T22:33:21+00:00

Login