Právna forma:
občianske združenie
Zaregistrované:
Ministerstvom vnútra SR dňa 23.12.2005 pod č. VVS/1-900/90-27246
V zastúpení:
Ing. Jana Petríková, štatutárny orgán – predseda
Adresa:
Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Kontakt:
info@priateliadfnbb.sk
0918 894 604
IČO:
42 002 150
DIČ:
2022107186
IČ DPH:
nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s., pobočka B. Bystrica
IBAN:
SK22 1100 0000 0026 2909 8972
BIC / SWIFT:
TATRSKBX

Ak nás chcete kontaktovať, napíšte Vaše požiadavky na náš email info@priateliadetskejnemocnice.sk